Od 1.4.2019 sa menia otváracie hodiny v sobotu a nedeľu.

Sobota len na objednávky + príplatok 50%

Nedeľa zatvorené.